Nie możesz złożyć nowego zamówienia w swoim kraju. United States

obowiązek informacyjny RODO

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników (Klientów) sklepu internetowego "OkoPharma.com.pl" oraz salonów optycznych "OkoPharma - Do zobaczenia" jest firma LAR. Rafał Stobiński z siedzibą w Łodzi (91-496) przy ul. Nastrojowej 28 m. 14. Dane kontaktowe: admin@okopharma.com.pl.
 2. W firmie LAR. Rafał Stobiński powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: admin@okopharma.com.pl.
 3. Firma LAR. Rafał Stobiński przetwarza dane osobowe w celach:
  • świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w sklepie internetowym OkoPharma.com.pl oraz udostępnienia internetowego systemu zamawiania oferowanych produktów w celu świadczenia usługi rezerwacji wybranych produktów w salonach stacjonarnych, za pośrednictwem strony internetowej OkoPharma.com.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • sprzedaży produktów oferowanych przez firmę LAR. Rafał Stobiński -  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy LAR. Rafał Stobiński – marketing oferowanych (w tym własnych) produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy LAR. Rafał Stobiński – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z firmą LAR. Rafał Stobiński.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą:
  • podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne firmy LAR. Rafał Stobiński w celu obsługi sklepu internetowego "OkoPharma.com.pl" oraz salonów optycznych "OkoPharma - Do zobaczenia" wraz z  podmiotami świadczącymi usługi związane z bieżącą działalnością firmy LAR. Rafał Stobiński,
  • podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
  • podmioty świadczące usługi płatności on-line, reklamowe i marketingowe - na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do firmy LAR. Rafał Stobiński z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.