Nie możesz złożyć nowego zamówienia w swoim kraju. United States

REGULAMIN

WARUNKI OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego pod adresem www.okopharma.com.pl, składania w nim zamówień na produkty dostępne w ofercie sklepu internetowego, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów oraz innych opłat, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Sklep OkoPharma.com.pl jest prowadzony przez firmę LAR. Rafał Stobiński - 91-496 Łódź, ul. Nastrojowa 28/14, NIP 726-253-35-40. Dane kontaktowe e-mail: info@okopharma.com.pl, tel. +48 606 292 968, CHAT na stronach serwisu.
 3. Zakup w sklepie internetowym OkoPharma.com.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 4. Zabronione jest wykorzystywanie sklepu internetowego OkoPharma.com.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych sklepu internetowego OkoPharma.com.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. Sklep internetowy OkoPharma.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu sklepu internetowego OkoPharma.com.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością z infrastrukturą techniczną Klienta.
 5. Klient składający zamówienia na soczewki kontaktowe, okulary w sklepie internetowym OkoPharma.com.pl jednocześnie potwierdza, że przed złożeniem zamówienia dokonał badania wzroku i posiada aktualną receptę, a parametry soczewki kontaktowej, okularowej wpisane w trakcie składania zamówienia są zgodne z wynikami tych badań i nie będzie wnosił do firmy LAR. Rafał Stobiński, żadnych roszczeń dotyczących ich złego dopasowania.
 6. Witryna internetowa OkoPharma.com.pl oraz szablon aukcji OkoPharma.com.pl wraz z całą zawartością w tym przede wszystkim ze wszystkimi opracowaniami graficznymi chroniony jest prawami autorskimi i stanowi własność firmy LAR. Rafał Stobiński. Kopiowanie rozpowszechnianie lub używanie w jakiejkolwiek formie bez zgody pisemnej firmy LAR. Rafał Stobiński jest całkowicie zabronione.

  W przypadku naruszenia praw autorskich firma LAR. Rafał Stobiński podejmie odpowiednie kroki prawne w celu zabezpieczenia wszelkich roszczeń przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. All RIGHTS RESERVED.

II PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i wygody korzystania z usług sklepu internetowego OkoPharma.com.pl Klient powinien dysponować urządzeniem spełniającym określone standardy:
  • aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS,
  • prawidłowo zainstalowaną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML 5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 7.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 10.0 lub nowszej, Opera w wersji 10.0 lub nowszej,
  • włączoną obsługę Java Script oraz cookies (zwykle domyślnie włączona w przeglądarce),
  • aktywny adres e-mail (szczegółowa informacja dotycząca wykorzystania adresu e-mail podana jest poniżej).
 2. W celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym OkoPharma.com.pl należy dokonać rejestracji w sklepie internetowym OkoPharma.com.pl (założenie konta Klienta), należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin sklepu internetowego OkoPharma.com.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
 3. Po zarejestrowaniu się w sklepie internetowym OkoPharma.com.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 4. Klient składa zamówienie w sklepie internetowym OkoPharma.com.pl poprzez dokonanie wyboru towarów i umieszczenie ich w elektronicznym "koszyku" oraz wypełnienie formularza zamówienia. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail potwierdzający złożenie zamówienia oraz informację o sposobie płatności za towar.
 5. Wysłane przez sklep internetowy OkoPharma.com.pl potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej oraz zawarciu umowy sprzedaży towaru.
 6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, lub w przypadku niedostępności w magazynie towarów objętych zamówieniem, u dostawców sklepu internetowego OkoPharma.com.pl lub z innych przyczyn, firma LAR. Rafał Stobiński zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (np. nieistniejący e-mail, błędny kod pocztowy) nie będą rozpatrywane do momentu skontaktowania się z Klientem telefonicznie lub poprzez e-mail w celu weryfikacji danych.
 7. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym OkoPharma.com.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto), nie zawierają kosztów dostawy.
 8. Sklep nie korzysta z algorytmu, który dostosowuje ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
 9. Firma LAR. Rafał Stobiński wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy w odpowiedzi na potwierdzenie złożenia zamówienia, o którym mowa w pkt. 4 podać poprawne dane niezbędne do wystawienia faktury - nazwa firmy, adres, NIP.
 10. Firma LAR. Rafał Stobiński prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Polski oraz wybranych krajów EU, istnieje również możliwość indywidualnego odbioru zakupionego towaru po wcześniejszym mailowym lub telefonicznym ustaleniu szczegółów.
 11. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Sklep realizuje zamówienia w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach 10.00-18.00.
 12. Wysyłka towaru do Klienta następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na konto firmy LAR. Rafał Stobiński. Maksymalny czas dostawy to 30 dni, na stronie sklepu przy każdym produkcie podany jest szacunkowy czas dostawy. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 13. Koszty dostawy zostaną uwzględnione na paragonie albo fakturze zgodnie z informacją podaną przy każdym produkcie.
 14. Na stronach sklepu internetowego OkoPharma.com.pl mogą znajdować się informacje o promocjach, które mogą być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami sklepu internetowego OkoPharma.com.pl.
 15. Sklep internetowy OkoPharma.com.pl nie realizuje zamówień hurtowych, w związku z tym zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia składanego przez Klientów prowadzących działalność gospodarczą (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej) jeżeli łączna wartość zamówień przekracza 10.000 zł w ciągu 30 kolejnych dni.
 16. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Dla zachowania tego terminu wystarczy przesłanie pisemnego oświadczenia przed upływem 14 dni od terminu wydania towaru.
 17. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie OkoPharma.com.pl, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 18. Towar w stanie niezmienionym powinien zostać odesłany do firmy LAR. Rafał Stobiński - 90-060 Łódź, ul. Nawrot 2 - na koszt Klienta, jednak nie później niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa do pobrania: *DOC lub *PDF.
 19. W przypadku soczewek kontaktowych zwracany towar powinien znajdować się w nienaruszonym, hermetycznym blistrze, by zapobiec zniszczeniu towaru wskutek wysuszenia i mechanicznych uszkodzeń.
 20. Firma LAR. Rafał Stobiński nie odbiera przesyłek wysyłanych przez Klientów "za pobraniem".
 21. Zwrotowi podlega cała przesyłka, a nie pojedyńcze towary.
 22. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.
 23. Klient może zgłosić reklamacje na adres e-mail: info@okopharma.com.pl. Firma LAR. Rafał Stobiński ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych.
 24. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Firmę LAR. Rafał Stobiński danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w sklepie internetowym OkoPharma.com.pl i w procesie korzystania i dokonywania zakupów w sklepie internetowym. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
 25. Dane osobowe przetwarzane są przez firmę LAR. Rafał Stobiński - 91-496 Łódź, ul. Nastrojowa 28/14, NIP 726-253-35-40.
 26. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka "Twoje konto").
 27. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
 28. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji odnośnik "Newsletter". W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) sklepu internetowego OkoPharma.com.pl, a także inne informacje handlowe wysyłane przez firmę LAR. Rafał Stobiński w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera poprzez przesłanie informacji e-mail "Rezygnuję z Newslettera" na adres: info@okopharma.com.pl.

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach sklepu internetowego OkoPharma.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Firma LAR. Rafał Stobiński nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie towaru, a w szczególności za działania lub zaniechania działania przez Klienta korzystającego z towaru skutkujące wynikiem innym niż przewidziany przez producenta.
 3. Firma LAR. Rafał Stobiński nie ponosi odpowiedzialności za brak lub nieprawidłowe stosowanie się Klienta do zaleceń Specjalisty.
 4. Firma LAR. Rafał Stobiński zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu opublikowania będzie na stronie serwisu sklepu internetowego OkoPharma.com.pl.
 5. O każdej zmianie Regulaminu firma LAR. Rafał Stobiński powiadomi zarejestrowanych Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).
 7. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a firmą LAR. Rafał Stobiński rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Firmy.
 8. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 9. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

RODO

 1. Integralną część niniejszego regulaminu stanowi zakładka "obowiązek informacyjny RODO".